"use arguing" — Słownik kolokacji angielskich

use arguing kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): użyj sprzeczania się
  1. use rzeczownik + argue czasownik
    Luźna kolokacja

    I knew, however, there was no use arguing with him.

    Podobne kolokacje: