"until night" — Słownik kolokacji angielskich

until night kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): do nocy
  1. until przyimek + night rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    I played until 2am central last night with few problems.

    Podobne kolokacje: