BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"until month" — Słownik kolokacji angielskich

until month kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): do miesiąca
  1. until przyimek + month rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    He isn't expected to be able to play until late next month.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo