"unsuspecting woman" — Słownik kolokacji angielskich

unsuspecting woman kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): niczego niepodejrzewający kobieta
  1. unsuspecting przymiotnik + woman rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    It shows a man, masked and menacing, aiming his gun at an unsuspecting woman as she approaches her car.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo