"unscrupulous woman" — Słownik kolokacji angielskich

unscrupulous woman kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pozbawiona skrupułów kobieta
  1. unscrupulous przymiotnik + woman rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    A very easy Job for an unscrupulous woman like the housikeeper to do.

    Podobne kolokacje: