"universal response" — Słownik kolokacji angielskich

universal response kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ogólna odpowiedź
  1. universal przymiotnik + response rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The near universal response seems to be one of surprise: How could this happen here?

powered by  eTutor logo