BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"universal participation" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): uniwersalny udział
  1. universal przymiotnik + participation rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The actual procedures of this project involve inexpensive collection equipment (for easy universal participation).

powered by  eTutor logo