"undergo during" — Słownik kolokacji angielskich

undergo during kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przechodzić podczas
  1. undergo czasownik + during przyimek
    Bardzo silna kolokacja

    The school underwent a lot of changes during this time.

    Podobne kolokacje: