TYLKO DO NIEDZIELI!Zgarnij GRATIS przy zakupie kursu angielskiegoSPRAWDŹ >>Zamknij

"uncover secrets" — Słownik kolokacji angielskich

uncover secrets kolokacja
Popularniejsza odmiana: uncover the secrets
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wykryj tajemnice
  1. uncover czasownik + secret rzeczownik
    Luźna kolokacja

    We mustn't uncover such secrets in front of these simple souls.