"unconscious woman" — Słownik kolokacji angielskich

unconscious woman kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): nieprzytomna kobieta
  1. unconscious przymiotnik + woman rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    An unconscious woman, on the other hand, can be carried easily and safely enough.

    Podobne kolokacje: