BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"układ dopełniacza" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "układ dopełniacza" po polsku

"układ dopełniacza" — Słownik kolokacji angielskich

complement system kolokacja
  1. complement rzeczownik + system rzeczownik = układ dopełniacza, dopełniacz
    Luźna kolokacja

    Sometimes, however, the complement system can itself harm the human body by becoming too active.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo