"ujemne sprzężenie zwrotne" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "ujemne sprzężenie zwrotne" po polsku

"ujemne sprzężenie zwrotne" — Słownik kolokacji angielskich

negative feedback kolokacja
  1. negative przymiotnik + feedback rzeczownik = ujemne sprzężenie zwrotne
    Bardzo silna kolokacja

    After a few months the studies went under analysis with negative feedback.