"typhoon season" — Słownik kolokacji angielskich

typhoon season kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pora roku tajfunu
  1. typhoon rzeczownik + season rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Eruç plans to continue his ocean crossing after the 2008 typhoon season.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo