"turn over to the police" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "turn over to the police" po angielsku

"turn over to the police" — Słownik kolokacji angielskich

turn over to the police kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przekaż do policji
  1. turn czasownik + police rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The treasure was turned over to the police, who started an investigation.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo