"notify the police" — Słownik kolokacji angielskich

notify the police kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): powiadom policję
  1. notify czasownik + police rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    She took him to her home and notified the police.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo