"truly admire" — Słownik kolokacji angielskich

truly admire kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): naprawdę podziwiaj
  1. admire czasownik + truly przysłówek
    Bardzo luźna kolokacja

    There were times I truly admired the way you could juggle the women.

powered by  eTutor logo