"trophy case" — Słownik kolokacji angielskich

trophy case kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przypadek trofeum
  1. trophy rzeczownik + case rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    I forgot to push over the trophy case in the final scene.

    Podobne kolokacje: