"transformer design" — Słownik kolokacji angielskich

transformer design kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): transformator projekt
  1. transformer rzeczownik + design rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Stanley's transformer design became the prototype for all future transformers, and his AC distribution system formed the basis of modern electrical power distribution.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo