"toy design" — Słownik kolokacji angielskich

toy design kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): projekt miniaturowy
  1. toy rzeczownik + design rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    His mother is a consultant on toy design and manufacturing in Hong Kong.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo