"tough image" — Słownik kolokacji angielskich

tough image kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): nieustępliwy obraz
  1. tough przymiotnik + image rzeczownik
    Luźna kolokacja

    They are free of the need to keep up a tough image.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo