"touchdown reception" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): recepcja lądowania
  1. touchdown rzeczownik + reception rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    His 22 touchdown receptions are also second most in school history.

powered by  eTutor logo