"tobacco money" — Słownik kolokacji angielskich

tobacco money kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pieniądze tytoniowe
  1. tobacco rzeczownik + money rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Under the Senate's bill, no tobacco money could be used until a budget was passed.

    Podobne kolokacje: