"tip with" — Słownik kolokacji angielskich

tip with kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zakończ
  1. tip czasownik + with przyimek
    Bardzo silna kolokacja

    Hall had tipped a few with him the week before.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo