"tiny woman" — Słownik kolokacji angielskich

tiny woman kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kruszyna
  1. tiny przymiotnik + woman rzeczownik
    Silna kolokacja

    The tiny woman looked the big man up and down.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo