"tiny garden" — Słownik kolokacji angielskich

tiny garden kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): maleńki ogród
  1. tiny przymiotnik + garden rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Even if you have a tiny garden, these early species are worth looking at.

    Podobne kolokacje: