"time loop" — Słownik kolokacji angielskich

time loop kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pętla czasu
  1. time rzeczownik + loop rzeczownik
    Luźna kolokacja

    No idea how the theory of time loops would hold up to an adult reading, though.

    Podobne kolokacje: