"time limitation" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "time limitation" po angielsku — Słownik polsko-angielski

time limitation

rzeczownik
  1. ograniczenie czasowe, ograniczenie czasu

"time limitation" — Słownik kolokacji angielskich

time limitation kolokacja
  1. time rzeczownik + limitation rzeczownik = ograniczenie czasowe, ograniczenie czasu
    Zwykła kolokacja

    Although the Mandate had no time limitation, it held rulers to a clear standard.

    Podobne kolokacje: