BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!Sprawdź

"thing speaks" — Słownik kolokacji angielskich

thing speaks kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): rzecz mówi
  1. thing rzeczownik + speak czasownik
    Zwykła kolokacja

    There are more important things to speak of in this country.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo