BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!Sprawdź

"thing smells" — Słownik kolokacji angielskich

thing smells kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): rzecz śmierdzi
  1. thing rzeczownik + smell czasownik
    Luźna kolokacja

    She pushed the cloth off of her, and things smelled better immediately.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo