BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!Sprawdź

"thing needs" — Słownik kolokacji angielskich

thing needs kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): rzecz potrzebuje
  1. thing rzeczownik + need czasownik
    Bardzo silna kolokacja

    A few other little things they need work on, too.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo