BŁYSKAWICZNY ANGIELSKI!Tylko do niedzieli roczny kurs online -40%.Sprawdź

"thing looks up" — Słownik kolokacji angielskich

thing looks up kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): rzecz patrzy w górę
  1. thing rzeczownik + look czasownik
    Zwykła kolokacja

    But African experts say things are looking up in other ways.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo