BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!Sprawdź

"thing learns" — Słownik kolokacji angielskich

thing learns kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): rzecz uczy się
  1. thing rzeczownik + learn czasownik
    Zwykła kolokacja

    The best thing that he could do was watch and learn.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo