BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!Sprawdź

"thing helps" — Słownik kolokacji angielskich

thing helps kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): rzecz pomaga
  1. thing rzeczownik + help czasownik
    Silna kolokacja

    Such things "help us through the rest of the year," he said.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo