BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!Sprawdź

"thing hears" — Słownik kolokacji angielskich

thing hears kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): rzecz słyszy
  1. thing rzeczownik + hear czasownik
    Zwykła kolokacja

    Word is he's dead set on getting this thing heard one way or another.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo