BŁYSKAWICZNY ANGIELSKI!Tylko do niedzieli roczny kurs online -40%.Sprawdź

"thing fits" — Słownik kolokacji angielskich

thing fits kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): rzecz mieści się
  1. thing rzeczownik + fit czasownik
    Zwykła kolokacja

    "You certainly look to see how things will fit into next year."

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo