PROMOCJA -40%Smuti? Smufi? | Sprawdź kurs angielskiego od podstawSPRAWDŹ >>

"temporary stage" — Słownik kolokacji angielskich

temporary stage kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): tymczasowy etap
  1. temporary przymiotnik + stage rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Such suffering is a temporary stage in a developmental process.