"temple design" — Słownik kolokacji angielskich

temple design kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): świątynia projekt
  1. temple rzeczownik + design rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Elements of temple design also alluded to the form of the earliest Egyptian buildings.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo