BŁYSKAWICZNY ANGIELSKI!Tylko do niedzieli roczny kurs online -40%.Sprawdź

"temple architecture" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): architektura świątyni
  1. temple rzeczownik + architecture rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    They were known for their own style of temple architecture.

powered by  eTutor logo