"television journalism" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): dziennikarstwo telewizyjne
  1. television rzeczownik + journalism rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    These days she is occupied with training and teaching of Television journalism.

powered by  eTutor logo