"telescope image" — Słownik kolokacji angielskich

telescope image kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obraz teleskopu
  1. telescope rzeczownik + image rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Perhaps their subconscious minds had understood the telescope images after all.

    Podobne kolokacje: