"technology design" — Słownik kolokacji angielskich

technology design kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): technika projekt
  1. technology rzeczownik + design rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Assistive Technology and sports is an area of technology design that is growing.

    Podobne kolokacje:

podobne do "technology design" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "technology design" po angielsku

rzeczownik

powered by  eTutor logo