"team payroll" — Słownik kolokacji angielskich

team payroll kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): lista płac zespołowa
  1. team rzeczownik + payroll rzeczownik
    Luźna kolokacja

    The team payroll was $259,000, including coaches and trainers.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo