"team of Greece" — Słownik kolokacji angielskich

team of Greece kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zespół Grecji
  1. Greece rzeczownik + team rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The game was a friendly match between the national teams of Ecuador and Greece, who played to a 1-1 tie, before a crowd of 39,656.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo