BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"teach catechism" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "teach catechism" po angielsku

"teach catechism" — Słownik kolokacji angielskich

teach catechism kolokacja
  1. teach czasownik + catechism rzeczownik = uczyć katechizmu
    Luźna kolokacja

    At first, she taught catechism with a stick in hand.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo