"taxonomically distinct" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): taksonomicznie wyraźny
  1. taxonomically przysłówek + distinct przymiotnik
    Bardzo luźna kolokacja

    Several other varieties and forms of S. carolinense are not considered taxonomically distinct nowadays:

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo