ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"take with one's money" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): brać z czyjś pieniądze
  1. take czasownik + money rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    I thought it was because they had nothing to lose in taking large risks with other people's money but your theory sounds much less childish.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo