"take vitamins" — Słownik kolokacji angielskich

take vitamins kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zjedz witaminy
  1. take czasownik + vitamin rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Find someone who has taken vitamins in the past week.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo