"take thousands" — Słownik kolokacji angielskich

take thousands kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): weź tysiące
  1. take czasownik + thousands rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    One orbit around the primary would take thousands of years to complete.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo