"take supplements" — Słownik kolokacji angielskich

take supplements kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): weź uzupełnienia
  1. take czasownik + supplement rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Taking supplements - under your doctor's care - could help.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo