"take satisfaction" — Słownik kolokacji angielskich

take satisfaction kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wymagaj zadowolenia
  1. take czasownik + satisfaction rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The refugees of '56 might take satisfaction from all this.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo